Módosult a balatoni horgászrend

nyitónak.JPG

Kétségtelen,vártam némi módosítást az idei esztendő tapasztalatai alapján, azt is bevallom, ennél azért többre számítottam. Még sincs hiányérzetem, mert ha enyhítést nem is, szigorítást azért kaptunk. Előre bocsátom, semmi problémám az okszerű szigorítással, sőt, azokat csak támogatni tudom én is. De mielőtt rátérnék egy-két pont általam vélt ésszerűségére, lássuk, milyen szabályrendszer mellett horgászhatunk jövőre a Balatonon.

 1. A Balatonon és vízrendszerén (a területi engedélyeken feltüntetett vízterületeken) csak érvényes állami horgászjeggyel és területi engedéllyel szabad horgászni.
 2. A horgászat megkezdése előtt meg kell ismerni, és a horgászat során be kell tartani a helyi horgászrendet.
 3. A horgász, a horgászat ellenőrzésére jogosult személy (rendőrség, halászati hatóság, halőr, mezőőr, természetvédelmi őr) felszólítására köteles a horgászatra jogosító iratait, fogási naplóját, személyazonosító okmányát felmutatni, illetve járműve átvizsgálását biztosítani.
 4. Március 1. és március 31. közötti időben csalihallal, halszelettel, műcsalival horgászni, balint, csukát, harcsát, kősüllőt, sügeret, süllőt megtartani TILOS!
 5. Április 1. és április 30. közötti időben csak partról lehet horgászni. Ebben az időszakban vízi járműről (vitorlás, csónak, stb.), fürdőeszközről, illetve parti bejáróval nem rendelkező víziállásról (stégről) horgászni TILOS!
 6. November 1. és március 31. közötti időben a vermelő halállomány védelme érdekében halradar és szonár használata TILOS!
 7. November 1. és március 31. közötti időben vízi járműről (vitorlás, csónak, stb.) csak 04-22 óráig lehet horgászni, az éjszakai horgászat TILOS! A parti horgászatot e korlátozás nem érinti.
 8. A felnőtt horgász naponta legfeljebb 5 db méretkorlátozással védett halat foghat, ebből legfeljebb 3 db tartozhat egy fajhoz, de egy fajból sem foghat összesen 10 kiló feletti mennyiséget. Ha egy hallal átlépi a 10 kilós határt, megtarthatja, de arra a halfajra aznapra be kell fejeznie a horgászatot. A méretkorlátozással nem védett halakból naponta 10 kg-ot foghat.
 9. Az ifjúsági horgász naponta legfeljebb 3 db méretkorlátozással védett halat foghat, ebből legfeljebb 2 db tartozhat egy fajhoz, de egy fajból sem foghat összesen 10 kiló feletti mennyiséget. Ha egy hallal átlépi a 10 kilós határt, megtarthatja, de arra a halfajra aznapra be kell fejeznie a horgászatot. A méretkorlátozással nem védett halakból naponta 5 kg-ot foghat.
 10. A gyermek horgász méretkorlátozással védett halat nem foghat, a méretkorlátozással nem védett halakból naponta 3 kg-ot foghat.
 11. 24 órás jeggyel összesen a törvény által egy napra meghatározott darabszám fogható!
 12. 72 órás jeggyel összesen a törvény által három napra meghatározott darabszám fogható! A törvény által meghatározott napi korlátozás szerint.
 13. A Kis-Balatonon naponta egy db méretkorlátozással védett ragadozó hal fogható.
 14. A felnőtt horgász egy időben két horgászbottal, botonként maximum három horoggal horgászhat.
 15. Az ifjúsági horgász egy időben egy horgászbottal, azon maximum két horoggal horgászhat.
 16. A gyermek horgász egy időben egy horgászbottal, egy horoggal és kizárólag úszós felszereléssel horgászhat.
 17. Sleppelni csak egy, kézben tartott bottal szabad.
 18. A Balatonon kizárólag a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. által kiadott fogási napló érvényes, a kifogott halakat ebbe kell beírni.
 19. A horgászat megkezdésekor a horgász köteles megjelölni a fogási naplóban az adott napot. Vízi járművel (vitorlás, csónak, stb.) az indulás számít a horgászat megkezdésének, ekkor kell bejelölni a napot.
 20. A méretkorlátozással védett halakat, valamint az angolnát a fogási naplóba a fogást követően azonnal be kell írni. A többi halat (garda, egyéb halfajok) a horgászat befejezése után, de a vízpart elhagyása előtt kell beírni a fogási naplóba.
 21. A fogási naplóban jelezni kell a méretkorlátozással védett halak, valamint az angolna fogásának időpontját (dátum, óra, perc).
 22. A fogási naplóban a fogás helyét vezetni kell, a Balaton esetében azt a települést kell megjelölni, amelynek partszakaszán a horgász horgászik, nyíltvízi (vízi járműről történő pl: vitorlás, csónak, stb.) horgászat esetén azt a települést, ahol van a kikötő, amelyből indult.
 23. Azt a kifogott halat, amely valamely korlátozás miatt visszabocsátandó a vízbe, kíméletesen és azonnal vissza kell engedni, akkor is, ha sérült vagy esetleg elpusztult.
 24. Tilos a megfogott halak kínzása. A kifogott halakat a horgászhely elhagyásáig élve kell tartani, vagy azonnal meg kell ölni.
 25. A szabályosan kifogott és elvinni kívánt, méretkorlátozással védett halat a horgász még a vízparton köteles gyorsan és kíméletesen megölni, az élő hal szállítása TILOS!
 26. A kifogott és szákba, pányvára, bilincsre helyezett halat kicserélni, később visszaengedni tilos. A visszaengedni kívánt halat a fogást követően a legrövidebb időn belül el kell engedni.
 27. A horgászzsákmány eladása, gazdasági jellegű cseréje SZIGORÚAN TILOS!
 28. A horgászzsákmányt a horgász a vízparton nem ajándékozhatja el!
 29. A horgászzsákmányt a horgászat befejezéséig a horgászhelyen, vízi járművön feldolgozni TILOS!
 30. Tilos a behordás vagy más eszközzel történő bejuttatás (pl: etetőhajó), a csalit csak dobással lehet eljuttatni a meghorgászni kívánt területre.
 31. A haltelepítési pontokon elrendelt eseti időszakos tilalmak betartása kötelező.
 32. Horgászat közben a horgászhelyet elhagyni, a bevetett horgászbotokat őrizetlenül hagyni, illetve felügyeletüket másra bízni tilos.
 33. Szigorúan tilos az ún. gereblyéző horgászmódszer és minden olyan módszer alkalmazása, amely során a horgot kívülről akasztják a hal testébe.
 34. A kívülről akadt halat megtartani TILOS!
 35. Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a horgászhely kivilágítása kötelező.
 36. Az őshonos halállomány védelme miatt razbórát, ezüstkárászt a Balatonba engedni, azzal csalizni SZIGORÚAN TILOS!
 37. Tilos a vízi és vízparti növényzet csonkítása, kiirtása, a partvédelmet szolgáló építmények megbontása, károsítása.
 38. Szennyezett, szemetes horgászhelyen a horgászatot megkezdeni, vagy folytatni tilos. A horgászat befejezése után a horgászhelyet tisztán kell elhagyni.
 39. Foglalt hely létesítése tilos, kivételt képeznek az engedéllyel rendelkező víziállások.
 40. A Balatonon a halak nagy tápanyagtartalmú és nagy mennyiségű (napi 2-3 kg feletti) szoktató beetetése TILOS.

Újnak számít a 4. pont, ahol most konkrétan le van írva, hogy március hónapban tilos csalihallal például angolnázni, amire sokan hivatkozva, valójában süllőztek. Ez csak azért érdekes, mert innentől kezdve a halőr eljárhat, elméletileg nem megkerülhető, ha kishalat fedez fel a bevetett horgon. A 7. pont módosítása is okszerű, hiszen csak november 1.-jével szűnik meg a balatoni viharjelző szolgálat, tehát pipa. Ellenben számítottam rá, hogy az áprilisi csónakos horgásztilalmat (5. pont) valami elfogadható módon enyhíteni fogják, különös tekintettel az idei év tapasztalataira (kis víz, északi part nádi horgászainak oktalan tiltása), ha már az általános tilalom bevezetése elmarad… Ez sajnos nem következett be, tehát az igazi tavaszi pontyhorgászat kizárólag partról lesz kivitelezhető; bízzunk benne, hogy a vízállás ezt lehetővé teszi.

Újdonságnak számít a 29. pont. Nekem tetszik, csak az indoklást tartom falsnak. Tudvalevő, hogy néhány kifinomult rabelló a nagykabátja belső zsebeiben hozta partra az aznapi süllőzsákmányát, szépen lefilézett állapotban. Erre lehetett volna hivatkozni, de arra nem, hogy lehetetlen ezután beazonosítani a hal eredeti hosszát. Mert ellenkező esetben valahogy úgy kellett volna fogalmazni, hogy a nagyon ráérő, és előrelátó (mégsem ganyézza otthon össze az ember a konyháját három hallal) horgász köteles legyen hazaszállítani a hulladékot is, amivel igazolhatja bármikor a hal eredeti hosszát. Szőrszálhasogatás a reakcióm? Hát persze hogy az!

Utolsóként szerepel, ezért én is utoljára emlegetem fel a 40. pontot. Itt végre valami kézzelfogható adatot találunk a napi nagy mennyiségű, szoktató etetés korlátozására. Tehát 2-3 kg. Mondjuk, kissé pontosabbat vártam (például konkrétan: maximum 3 kg), sőt, ennél azért életszerűbbet is. Többek között azért, mert két-három kg (mondjuk) kukorica szoktató etetésnek édeskevés, de néha még a helyben tartó etetéshez is. Továbbá itt jelentős a hiányérzetem: mit értünk szoktató etetés alatt? Mert ismerünk szoktató, csalogató és helyben tartó etetést, mindegyik másféle etetési módszer, eltérő mennyiségekkel. Ez alapján csak halkan jegyzem meg: jövőre, ha versenyt rendeznek a Máriai-árkon, Balatonújlaknál (Somogy megyei csapatbajnokság, TOP MIX kupa), ott mindenki szabályt fog szegni. Eleve két forduló egy nap, és ha csak két kiló etetőanyagot kever minden versenyző, akkor is túllépik az engedélyezett limitet. Igaz, a versenyen az etetési módszer a csalogató, majd helyben tartó etetéshez sorolandó, na de hagyjuk, mert már én is kezdek belekeveredni… :-)

Reménykedtem, talán védelem alá kerül a compó és a széles kárász is, de e fajok megmentése érdekében nem történt előrelépés. Annak viszont örülök, hogy a sügér legalább márciusban élvez némi védelmet. A compó nálunk fogytán van, széles kárászt idén már nem fogtam, sügért sem sokat.

kárász.JPG

Teljes védelmet érdemelne...

compi.JPG

...vele együtt

sügér.JPG

Őt is jobban kímélhetnénk

Végezetül gyors körkérdést intéztem néhány horgászismerőshöz: mit szól a módosításokhoz?

Íme a válaszok: :-)

jani papa.JPG

Jani Papa: A csónakos tiltást nem lájkolom. Áprilisban az árok előtt szeretek pontyozni, most legfeljebb mellette tudok majd. A 38. pontot viszont tudom, kinek írták. A Bélának, mert az ő csónakjában mindig akkora kupleráj van... :-)

pergettyűs.JPG

Pergettyűs Tomi: Ne zavarj, Vilikém. Az engedélyemet keresem, ikszelni akarok. Tegnap is ikszeltem, csak akkor a fogasokkal. 0:0 lett az eredmény...

endru.JPG

Endru: Még egyszer át kell futnom, mert belegabalyodtam elsőre, mint ebbe a dévérbe. Jól van no, visszaeresztem, pedig nem kívülről akadt...

kredenc.JPG

Kredenc kolléga: Érthető. Ha távolabb tekintek, mondjuk túl ezen a keszegen, ami már megint ponty helyett jött, szóval, akkor további szigort vélek felfedezni. Itt vannak például a vidrák és a kormoránok. Kérdezem: ők is ikszelnek? Kérem, szigorítsák az ellenőrzésüket!

kefete.JPG

Kefete: Várjál, egy kicsit hadd álmodozzam. Például arról, hogy egyszer ezt a pontyot kötelező lesz visszaereszteni...

sikló.JPG

Végezetül sikló kolléga: Asse' tudom, mit kérdez. Teli szájjal különben sem illik beszélni! :-)

Címkék: horgászrend 

A bejegyzés trackback címe:

https://pelsologia.blog.hu/api/trackback/id/tr1004955016

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

jeszy01 2012.12.09. 20:44:22

Köszi Willy, hasznos iromány lett!

Kefete - szerintem - előbb arról álmodozik, hogy olyat fogjon, amit már dicsőség visszaengedni!
:)

Jeszy

Kistvan_from_tb 2012.12.10. 11:45:48

Köszönjük Willy!

Én mondjuk nem értem a gyerekek "úszós" korlátozását (azaz ha akarom, akkor igen, de akkor abból kell kiindulnom, hogy minden gyereket szivatnak 1-2 felnőtt miatt).

Koli 2012.12.10. 20:05:29

Szia Willy,

egyeértek veled.

Hiányolom a teljes tavaszi általános tilalmat.

A 40 pont meg dilettáns.
Olyan, mintha az lenne a szabály, hogy lakott területen maximum 40-50 km / óra sebességgel lehet haladni. Most akkor mennyivel is?
Egy hozzáértő avasson be, ezt hogyan fogják ellenőrizni.
Nem lehet nálam 10 kg bojli, ha 10 helyet etetek?
Hozzáteszem, sohasem bojlizom...

A széles kárász és a compó teljes védelmén kívül a sügeret is védeném méretkorlátozással.

Még mindig sok a gumiszabály, konkrét megfogalmazásokra van szükség.

Az ellenőrzések mennyisége és hatékonysága javul, de még sok kívánnivalót hagy maga után.

A halászok ellneőrzésére sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani (érdemes kicsit olvasgani más fórumokat, hogyan lehet rendelni halat így karácsony előtt a halszoktól, ottani funkcionáriusoktól...)

Koli

Willyfog67 2012.12.11. 16:53:40

@jeszy01: Joggal állíthatod ezt, a legutóbbi gyékényesi kirándulásra hivatkozhatsz, de majd jövőre "kézbe veszem" Kefete szerencséjét, és rád tromfolunk :-)

@Kistvan_from_tb: Üdv Pista a fedélzeten! Valóban az miatt van a korlátozás, de általában ez elmondható a negyven pont harmadára. Ahogy más egyéb vizeken is a szigorításokat a sporthorgászok (és a sport jelzőt itt most kéretik pontosan értelmezni) sínylik meg.

@Koli: Szevasz Tibi, rövidesen értekeznünk kellene arról a bizonyos északi parti Pelso Konferenciáról, mert nagyon itt az ideje... :-)

jeszy01 2012.12.16. 19:36:26

@Willyfog67:

Nagyon várom már és szeretném már átélni! :)
Csak vizet intézz! Jövőre keményen belecsapunk a lecsóba! Te is kiveszel egy hét szabit és csak ülünk a csónakban és pecázunk! :)

Willyfog67 2012.12.18. 15:40:44

@jeszy01:
Jeszybácsi, a vizet elrendezem, de te, hogy mellém beüljél a csónakba, na azt lesz nehéz elintéznem! :-)

jeszy01 2012.12.18. 16:00:36

Elintézted! :)
Ki szeretném próbálni az új harcsázó botomat! Te kalapálod a vizet, én meg birkózok a szürke eminenciásokkal!
Már csak azokat a Duna-deltás hatalmas gyűrűsférgeket kellene valahonnan beszerezni! Nem ugranál ki értük megint? :)

Willyfog67 2012.12.18. 16:12:29

@jeszy01:
Rendben, de neked legfeljebb törpeharcsázó botod van, ahogy ismerlek! (Először a kalapálod-at kapálásnak olvastam; el is hűlt bennem a vér...:-)))
Ha ez a kiugrás valami közös kiugrást akar szimbolizálni, állok elébe, de Kefetét nem vihetjük, mert ott még a szúnyogok is darázs méretűek!

jeszy01 2012.12.18. 16:46:14

Szeretjük Kefetét, de a rontás szó a közvetlen környezetében nyer teljes és hátborzongatóan igaz értelmet...

Egyéb iránt a múlt héten leptem meg magam egy forszmaszter harcsázó bottal, remélem, az jó lesz?!

Willyfog67 2012.12.18. 18:41:46

@jeszy01:
Biztosan. De találunk-e hozzá harcsát?:-(((
Kefete nagyon lapít, ezennel szeretném levenni róla a rontást, el is mormolok néhány Vudu-átkot. Bár mindegy, holnap után-után úgy is itt a világvége...:-)

jeszy01 2012.12.18. 18:47:27

Bennünket szerencsére nem érint ez a világvége, mert nem leszünk itthon! Kicsit vellneszelünk, céges évzáró keretein belül. Majd vasárnap megnézzük a híradóban, vagy a jutyubon, hogy mi volt itthon időközben...

Willyfog67 2012.12.18. 19:04:33

Én majd írok róla egy novellát. Elküldöm, lektorálásra...:-)

jeszy01 2012.12.18. 20:20:32

Csak nehogy a majákhoz! :)

Halak lesznek benne?

steveolson · http://steveolsonhun.wordpress.com/ 2013.01.04. 10:44:15

Egyetértek a széleskárász, és a compó védetté nyilvánításával, a sügérre pedig mérethatárt kellene bevezetni, és darabkorlátot a kősüllőhöz hasonlóan.
A csónakos tilalmat nem igazán értem ilyen formájában! Kit zavarnék egy kis nádszéli keszegezéssel, pontyozással?
Vagy olyan rablóhalak hajkurászásával amik a nád szélében élnek? Hiszen akkor nincs sem csukára, sem sügérre tilalom!
A kősüllőt pedig továbbra sem értem, hogy ívhat 4 hónapig?